Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VELKÉ PŘÍTOČNO - platný po změně č.2

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 1/2020

Grafická část

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Výkres technické infrastruktury

Koordinační výkres

 

Textová část

Změna č.2 územního plánu Velké Přítočno

Změna č.2 odůvodnění

Změna č.2 srovnávací text

 

Územní plán obce Velké Přítočno

 

Změna č.2 územního plánu obce Velké Přítočno

Veřejná vyhláška - veřejné projednání návrhu Změny č. 2 územního plánu Velké Přítočno

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšnýh staveb

Koordinační výkres

 

textová část - změny č.2 - územního plánu

Odůvodnění

Srovnávací text

 

Změna č.1 územního plánu obce Velké Přítočno

Veřejná vyhláška - OOP 1/2019

Textová část změny č.1

Odůvodnění

Srovnávací text

Výkresy - změny č.1 územního plánu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres předpokládaných záborů zemědělské půdy

 

Textová část úplné znění územního plánu

Výkresy - úplné znění územního plánu

Výkres základního členění území

Hlavní výkres

Výkres veřejně prospěšných staveb

Koordinační výkres

Výkres IT