Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

    • OZV č. 5/2020 o regulaci provozování hazardních her

    •   OZV č.4/2020, kterou se mění OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,třídění,využívání a     odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velké Přítočno ,

    • OZV č.3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

    • OZV č.2/2020 o místním poplatku ze vstupného

    • OZV č.1/2020 o místním poplatku ze psů

     •  Obecně závazná vyhláška obce Velké Přítočno č.1/2018 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí 

     • Opatření obecné povahy č. 1/2018 kterým se vydává Územní plán obce Velké Přítočno