Navigace

Obsah

Jak zařídit


Přihlášení k trvalému pobytu

Potřebné doklady:

- občan nad 15 let

 

Poplatek: 50,- Kč

 

- občan do 15 let

 

      •    Změnu místa trvalého pobytu hlásí jeho zákonný zástupce

-          Předkládá rodný list

Bez poplatku.

---------------------------------------------                  

Ověření podpisu (legalizace)

Potřebné doklady:

Správní poplatek: za  každý podpis….. 30,- Kč.

Ověření listin ( vidimace)

Správní poplatek:  za každou i započatou stránku …. 30,- Kč.

---------------------------------------------

Přihlášení psa do evidence

 V evidenci se vedou psi starší 3 měsíců.

 Poplatek za psa je splatný do 15. března příslušného kalendářního roku.

 Místní poplatek je 120,--psa /rok za každého dalšího 250,-/rok.